O platformie

Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowe środowisko, w którym możliwa jest skuteczna współpraca między podmiotami zaangażowanymi w realizację projektów z zakresu zdrowia – Platforma Obsługi Projektów Inwestycyjnych – POPI.

POPI zapewnia sprawny przebieg procesu składania wniosków w naborach prowadzonych przez MZ. To jedno miejsce, w którym przejdziesz wszystkie etapy uzyskania dofinansowania projektu - od złożenia wniosku aż do zawarcia umowy na jego realizację.


Niezbędne kroki, które musisz podjąć, żeby sprawnie poruszać się po Platformie:


POPI umożliwia:

 • uzyskanie informacji o naborach prowadzonych przez MZ - zarówno odnośnie do naborów aktualnych (otwartych), jak również zakończonych – link przekierowujący
 • założenie konta dla każdego użytkownika POPI (dla Oferenta), na którym:
  • sprawdzisz informacje o złożonych wnioskach
  • sprawdzisz informacje o statusie wniosków
  • wykonasz wymagane dalsze czynności, takie jak uzupełnienie wniosku czy złożenie wyjaśnień
  • zawrzesz umowę na realizację projektu
 • aplikowanie do wybranego naboru prowadzonego przez MZ na zawartych w POPI formularzach
 • złożenie online wniosku na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych w MZ – dzięki intuicyjnym formularzom online łatwo przejdziesz przez etap jego wypełniania
 • otrzymywanie informacji o aktualnym statusie złożonego wniosku na wskazany adres e-mail - sprawnie przejdziesz przez cały proces naboru i oceny wniosków, otrzymując informacje o kolejnych etapach procedowania Twojego wniosku
 • uzupełnienie wniosków i składanie wyjaśnień w procesie oceny wniosków
 • zawieranie umów na realizację projektów
 • komunikowanie się w sprawie złożonych wniosków i zawieranych umów - będziesz otrzymywał powiadomienia o działaniach, które musisz podjąć

Wsparcie

W razie wystąpienia problemów z działaniem platformy zachęcamy do kontaktu https://e-inwestycje.mz.gov.pl/kontakt-i-pomoc/

Kontakt do osób merytorycznych odpowiedzialnych za dany nabór znajduje się w treści ogłoszenia o naborze wniosków.