O platformie

Sprawne wdrażanie szeroko rozumianych projektów inwestycyjnych jest jedną z najwyższych części działalności Ministerstwa Zdrowia. Częścią której funkcjonowanie jest niemożliwe bez wypracowania dobrej współpracy między podmiotami zaangażowanymi w ich wdrażanie.

W proces składania, wyboru, rozliczania i wdrażania szeroko rozumianych inwestycji, zaangażowanych jest wiele różnych podmiotów funkcjonujących w obszarze zdrowia, dlatego konieczne jest wprowadzanie rozwiązań, które usprawnią proces, zautomatyzują go a w efekcie wpłyną na:

 • ułatwienie poruszania się w tym obszarze – cel: zwiększenie dostępności do projektów inwestycyjnych
 • poszerzenie działalności w tym obszarze – cel: zwiększenie liczby realizowanych projektów inwestycyjnych w obszarze zdrowia

Właśnie dlatego MZ przygotowało nowe środowisko w którym możliwa będzie skuteczna współpraca między podmiotami zaangażowanymi w realizację projektów inwestycyjnych z zakresu zdrowia – Platforma Obsługi Projektów Inwestycyjnych – POPI:

 • Platforma jest jednym miejscem z którego mogą korzystać podmioty zaangażowane w proces wdrażania projektów inwestycyjnych żeby zawnioskować o środki na jakąkolwiek inwestycję dofinansowaną przez MZ i to samo miejsce służące do oceny ofert/wniosków, monitorowania i rozliczenia tej inwestycji a także do wzajemnego kontaktu w sprawie realizacji tych inwestycji.
 • POPI jest Platformą działającą przekrojowo w całym sektorze szeroko rozumianych inwestycji w obszarze zdrowia, angażując w to podmioty, urzędników, obywateli i wszystkich tych, którzy swoimi pomysłami mogą wesprzeć rozwój inwestycji finansowanych ze środków MZ.
 • Kluczowym elementem działania Platformy POPI jest otwarte podejście do relacji z Podmiotami.

Dzięki platformie:

 • Sprawdzisz dostępne nabory wniosków na projekty inwestycyjne – link przekierowujący
 • online złożysz wniosek na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych w MZ – dzięki intuicyjnym formularzom online, łatwo przejdziesz przez etap wypełniania wniosku
 • sprawnie przejdziesz przez cały proces naboru i oceny wniosków będąc informowany o kolejnych etapach procedowania Twojego wniosku
 • na swoim koncie oraz na wskazany adres e-mail będziesz otrzymywał powiadomienia o działaniach które musisz podjąć
 • na swoim koncie masz wgląd do złożonych wniosków, możesz też łatwo sprawdzić na jakim etapie znajduje się każdy z nich
 • zawrzesz umowę na realizację projektu inwestycyjnego a także w prosty sposób ją rozliczysz
 • możemy w łatwy sposób komunikować się w sprawie złożonych wniosków czy wdrażanych projektów inwestycyjnych

Co będzie potrzebne aby sprawnie poruszać się po Platformie:

Kontakt:

 • Jeżeli masz pytania dotyczące technicznych aspektów związanych z założeniem konta czy z działaniem platformy prosimy o kontakt: wsparcie.techniczne.popi@cloudsonmars.com
 • Jeżeli masz pytania do treści naborów projektów inwestycyjnych informujemy, że po zalogowaniu, przy każdym naborze jest kontakt do osób merytorycznie odpowiedzialnych za konkretny nabór
 • Jeżeli masz problemy z profilem zaufanym czy podpisem elektronicznym skontaktuj się z KPRM: kontakt@kprm.gov.pl
 • Jeżeli masz konstruktywne uwagi dotyczące działania Platformy napisz do nas: wsparcie.techniczne.popi@cloudsonmars.com