O platformie

Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowe środowisko w którym możliwa jest skuteczna współpraca między podmiotami zaangażowanymi w realizację projektów z zakresu zdrowia – Platforma Obsługi Projektów Inwestycyjnych – POPI.

POPI zapewnia sprawny przebieg procesu składania wniosków w naborach prowadzonych przez MZ. To jedno miejsce w którym przejdziesz wszystkie etapy uzyskania dofinansowania projektu - od złożenia wniosku aż do zwarcia umowy na jego realizację.


Co będzie potrzebne aby sprawnie poruszać się po Platformie:

 • przed złożeniem wniosku w naborze upewnij się że osoba podpisująca wniosek dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym kwalifikowany podpis elektroniczny – więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/podpis-kwalifikowany
 • posiadanie profilu zaufanego – więcej informacji znajdziesz na https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany
 • upewnij się, że urządzenie, na którym korzystasz z POPI posiada niezbędna oprogramowanie - więcej informacji znajdziesz w podręczniku użytkownika w rozdziale dotyczącym wymagań minimalnych - link do podręcznika
 • zapoznaj się z regulaminem POPI
 • zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika POPI
 • warto mieć aplikację Teams, która ułatwi ewentualną współpracę ze wsparciem technicznym – więcej informacji na stronie głównej w sekcji kontakt

POPI umożliwia:

 • uzyskanie informacji o naborach prowadzonych przez MZ - zarówno odnośnie naborów aktualnych (otwartych) jak również zakończonych – link przekierowujący
 • założenie konta dla każdego użytkownika POPI (dla Oferenta) na którym:
  • sprawdzisz informacje o złożonych wnioskach
  • sprawdzisz informacje o statusie wniosków
  • wykonasz wymagane dalsze czynności - takie jak uzupełnienie wniosku czy złożenie wyjaśnień
  • zawrzesz umowę na realizację projektu
 • aplikowanie do wybranego naboru prowadzonego przez MZ na zawartych w POPI formularzach
 • złożenie online wniosku na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych w MZ – dzięki intuicyjnym formularzom online, łatwo przejdziesz przez etap jego wypełniania
 • otrzymywanie informacji o aktualnym statusie złożonego wniosku na wskazany adres e-mail - sprawnie przejdziesz przez cały proces naboru i oceny wniosków będąc informowany o kolejnych etapach procedowania Twojego wniosku
 • uzupełnienie wniosków i składanie wyjaśnień w procesie oceny wniosków
 • zawieranie umów na realizację projektów
 • komunikowanie się w sprawie złożonych wniosków i zawieranych umów - będziesz otrzymywał powiadomienia o działaniach które musisz podjąć

Wsparcie

W razie wystąpienia problemów z działaniem platformy zachęcamy do kontaktu https://e-inwestycje.mz.gov.pl/kontakt-i-pomoc/

Kontakt do osób merytorycznych odpowiedzialnych za dany nabór znajduje się w treści ogłoszenia o naborze wniosków.