Nabory

Tu znajdziesz informacje o naborach prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Platformy Oceny Projektów Inwestycyjnych

Aby ułatwić wyszukiwanie właściwego naboru możesz skorzystać z dostępnych filtrów

  • Program – pozwala wyświetlić nabory zorganizowane w ramach określonego programu
  • Status naboru – pozwala wyświetlić nabory w zależności od ich aktualnego statusu
  • Szukaj ­– pozwala wyświetlić nabory przefiltrowane przez słowa kluczowe wpisane w polu wyszukiwarki

Program

Status naboru

Szukaj

Placeholder

Działania edukacyjne skierowane do pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów mające na celu ograniczenie powikłań cukrzycy oraz poprawę jakości i długości życia chorych    Nabór otwarty do 07.06.2022 16:00

Narodowy Program Zdrowia

"Przedmiotem konkursu jest wybór Realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na opracowaniu, organizacji, realizacji i ewaluacji szkoleń dla minimum 20 000 pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów mających na celu ograniczenie powikłań cukrzycy oraz poprawę jakości i długości ich życia. Oczekuje się utworzenia sprofilowanych programów edukacyjnych dostosowanych do poszczególnych typów cukrzycy, wraz z uwzględnieniem czasu, który upłynął od postawienia diagnozy oraz stosowanej farmakoterapii. Kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w latach 2022–2025 to 8 000 000 zł, w podziale na: 2022 rok - 2 000 000,00 zł 2023 rok - 2 000 000,00 zł 2024 rok - 2 000 000,00 zł 2025 rok - 2 000 000,00 zł"


    Ogłoszenie

Poprawa stanu zdrowia i związanej ze zdrowiem jakości życia osób starszych poprzez wspieranie profilaktyki osteoporozy u osób w wieku 50+    Nabór zakończony

Narodowy Program Zdrowia

Przedmiotem konkursu jest wybór Realizatora zadania polegającego na opracowaniu, organizacji, realizacji i ewaluacji szkolenia dla minimum 4 000 osób w wieku 50 lat i więcej z zakresu profilaktyki i wsparcia leczenia osteoporozy ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej aktywności fizycznej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w latach 2022–2023 to 2 150 000,00 zł, w podziale na:
• 2022 rok - 1 050 000,00 zł
• 2023 rok - 1 100 000,00 zł

    Ogłoszenie

Dostępność Plus dla zdrowia - granty dla POZ - 2/POZ/2022    Nabór zakończony

Wiedza Edukacja Rozwój

Przed rozpoczęciem wypełniania Wniosku sugerowane jest wypełnienie Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia (HRP). Informacje z HRP są potrzebne do wypełnienia dwóch pól we Wniosku. Po wypełnieniu Wniosku zostaniesz poproszony o załączenie HRP.

Kwestie merytoryczne - kontakt:
poz2@mz.gov.pl
(w tytule maila proszę podać numer wniosku).

Kwestie techniczne - kontakt:
wsparcie.techniczne.popi@cloudsonmars.com
(w tytule maila proszę podać numer wniosku).

    Ogłoszenie

Dostępność Plus dla zdrowia - granty dla Szpitali - 2/SZP/2022    Nabór zakończony

Wiedza Edukacja Rozwój

Przed rozpoczęciem wypełniania Wniosku sugerowane jest wypełnienie Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia (HRP). Informacje z HRP są potrzebne do wypełnienia dwóch pól we Wniosku. Po wypełnieniu Wniosku zostaniesz poproszony o załączenie HRP.

Kwestie merytoryczne - kontakt:
szpital2@mz.gov.pl
(w tytule maila proszę podać numer wniosku).

Kwestie techniczne - kontakt:
wsparcie.techniczne.popi@cloudsonmars.com
(w tytule maila proszę podać numer wniosku).

    Ogłoszenie

Wykorzystanie elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2    Nabór zakończony

Programy pilotażowe


• 1 000 stetoskopów elektronicznych
• 3 000 świadczeniobiorców
• 10 - 50 szt. stetoskopów elektronicznych przeznaczonych na jedną placówkę
• Nabór wniosków prowadzony do wyczerpania puli zakupionych urządzeń, jednak nie później niż do dnia 25.02.2022 r.

    Ogłoszenie

Wykorzystanie spirometrów elektronicznych w podstawowej opiece zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opiece specjalistycznej    Nabór zakończony

Programy pilotażowe

Spirometry elektroniczne w POZ oraz AOS
Przedmiot wniosku: E-SPIROMETR
• 1 000 świadczeniobiorców.
• 10 - 50 szt. spirometrów elektronicznych przeznaczonych na jedną placówkę.
• Nabór wniosków prowadzony do wyczerpania puli zakupionych urządzeń, jednak nie później niż do dnia 28.02.2022 r.

    Ogłoszenie