Nabory

Tu znajdziesz informacje o naborach prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Platformy Oceny Projektów Inwestycyjnych

Aby ułatwić wyszukiwanie właściwego naboru możesz skorzystać z dostępnych filtrów

  • Program – pozwala wyświetlić nabory zorganizowane w ramach określonego programu
  • Status naboru – pozwala wyświetlić nabory w zależności od ich aktualnego statusu
  • Szukaj ­– pozwala wyświetlić nabory przefiltrowane przez słowa kluczowe wpisane w polu wyszukiwarki

Program

Status naboru

Szukaj

Placeholder

Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków dla podmiotów udzielających świadczeń osobom dorosłym    Nabór otwarty do 28.06.2022 16:00

Narodowa Strategia Onkologiczna

Konkurs ma na celu unowocześnienie zarówno aparatury i pracowni diagnostycznych, jak również warunków i metod leczenia, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków oraz zwiększenia jakości realizacji świadczeń w klinikach i oddziałach prowadzących leczenie dla klinik i oddziałów prowadzących leczenie osób dorosłych.
Nie ma konieczności wnoszenia wkładu własnego. Maksymalna wnioskowana kwota środków publicznych, to 2 000 000,00 zł brutto.


    Ogłoszenie

Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków dla podmiotów udzielających świadczeń dzieciom    Nabór otwarty do 28.06.2022 16:00

Narodowa Strategia Onkologiczna

Konkurs ma na celu unowocześnienie zarówno aparatury i pracowni diagnostycznych, jak również warunków i metod leczenia, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków oraz zwiększenia jakości realizacji świadczeń w klinikach i oddziałach prowadzących leczenie dla klinik i oddziałów prowadzących leczenie dzieci.
Nie ma konieczności wnoszenia wkładu własnego. Maksymalna wnioskowana kwota środków publicznych, to 2 000 000,00 zł brutto.


    Ogłoszenie

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat chorób otępiennych, w tym choroby Alzheimera    Nabór otwarty do 01.07.2022 16:00

Narodowy Program Zdrowia

Przedmiotem konkursu jest wybór jednego Realizatora, którego zadaniem będzie przeprowadzenie w latach 2022-2023 kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zaburzeń otępiennych, w tym choroby Alzheimera, obejmującej przygotowanie i publikację/emisję materiałów promocyjno-informacyjnych w mediach.

Kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w latach 2022–2023 to 6 400 000 zł, w podziale na:
2022 rok - 5 000 000,00 zł
2023 rok - 1 400 000,00 zł


    Ogłoszenie

Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego    Nabór otwarty do 12.07.2022 16:00

Narodowa Strategia Onkologiczna

Konkurs ma na celu poprawę jakości diagnostyki onkologicznej w zakresie urologii onkologicznej w dziedzinie raka pęcherza moczowego, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki nowotworów złośliwych w onkologii urologicznej oraz zwiększenia wykrywalności raka pęcherza moczowego. Nie ma konieczności wnoszenia wkładu własnego. Maksymalna wnioskowana kwota środków publicznych to 400 000,00 zł brutto, na zakup maksymalnie 10 sztuk urządzeń.


    Ogłoszenie

Program badań w kierunku wykrywania raka płuca – na lata 2022-2023    Nabór zakończony

Narodowa Strategia Onkologiczna

Celem konkursu jest zwiększenie odsetka raka płuca wykrywanego we wczesnych stadiach zaawansowania poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej wśród populacji objętej programem pn.: ,,Program badań w kierunku wykrywania raka płuca”.

    Ogłoszenie

Poprawa stanu zdrowia i związanej ze zdrowiem jakości życia osób starszych poprzez wspieranie profilaktyki osteoporozy u osób w wieku 50+    Nabór zakończony

Narodowy Program Zdrowia

Przedmiotem konkursu jest wybór Realizatora zadania polegającego na opracowaniu, organizacji, realizacji i ewaluacji szkolenia dla minimum 4 000 osób w wieku 50 lat i więcej z zakresu profilaktyki i wsparcia leczenia osteoporozy ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej aktywności fizycznej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w latach 2022–2023 to 2 150 000,00 zł, w podziale na:
• 2022 rok - 1 050 000,00 zł
• 2023 rok - 1 100 000,00 zł

    Ogłoszenie

Dostępność Plus dla zdrowia - granty dla POZ - 2/POZ/2022    Nabór zakończony

Wiedza Edukacja Rozwój

Przed rozpoczęciem wypełniania Wniosku sugerowane jest wypełnienie Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia (HRP). Informacje z HRP są potrzebne do wypełnienia dwóch pól we Wniosku. Po wypełnieniu Wniosku zostaniesz poproszony o załączenie HRP.

Kwestie merytoryczne - kontakt:
poz2@mz.gov.pl
(w tytule maila proszę podać numer wniosku).

Kwestie techniczne - kontakt:
wsparcie.techniczne.popi@cloudsonmars.com
(w tytule maila proszę podać numer wniosku).

    Ogłoszenie

Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana akceleratorów w 2022    Nabór zakończony

Narodowa Strategia Onkologiczna

Konkurs ma na celu wymianę wyeksploatowanych akceleratorów niskoenergetycznych i wysokoenergetycznych, których wiek, liczony od momentu rozpoczęcia w danym podmiocie udzielania za ich pomocą świadczeń zdrowotnych do dnia 31.12.2022 r., będzie wynosił co najmniej 10 lat. W ramach konkursu można złożyć jedną ofertę na dofinansowanie zakupu jednego akceleratora, wyłącznie celem wymiany użytkowanego akceleratora. Nie ma konieczności wnoszenia wkładu własnego. Maksymalna wnioskowana kwota środków publicznych, to 8 500 000,00 zł . Kwestie merytoryczne - kontakt: dep-dl@mz.gov.pl (w tytule maila proszę podać numer wniosku). Kwestie techniczne - kontakt: wsparcie.techniczne.popi@cloudsonmars.com (w tytule maila proszę podać numer wniosku)

    Ogłoszenie

Działania edukacyjne skierowane do pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów mające na celu ograniczenie powikłań cukrzycy oraz poprawę jakości i długości życia chorych    Nabór zakończony

Narodowy Program Zdrowia

Przedmiotem konkursu jest wybór Realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na opracowaniu, organizacji, realizacji i ewaluacji szkoleń dla minimum 20 000 pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów mających na celu ograniczenie powikłań cukrzycy oraz poprawę jakości i długości ich życia. Oczekuje się utworzenia sprofilowanych programów edukacyjnych dostosowanych do poszczególnych typów cukrzycy, wraz z uwzględnieniem czasu, który upłynął od postawienia diagnozy oraz stosowanej farmakoterapii. Kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w latach 2022–2025 to 8 000 000 zł, w podziale na: 2022 rok - 2 000 000,00 zł 2023 rok - 2 000 000,00 zł 2024 rok - 2 000 000,00 zł 2025 rok - 2 000 000,00 zł

    Ogłoszenie

Dostępność Plus dla zdrowia - granty dla Szpitali - 2/SZP/2022    Nabór zakończony

Wiedza Edukacja Rozwój

Przed rozpoczęciem wypełniania Wniosku sugerowane jest wypełnienie Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia (HRP). Informacje z HRP są potrzebne do wypełnienia dwóch pól we Wniosku. Po wypełnieniu Wniosku zostaniesz poproszony o załączenie HRP.

Kwestie merytoryczne - kontakt:
szpital2@mz.gov.pl
(w tytule maila proszę podać numer wniosku).

Kwestie techniczne - kontakt:
wsparcie.techniczne.popi@cloudsonmars.com
(w tytule maila proszę podać numer wniosku).

    Ogłoszenie

Wykorzystanie elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2    Nabór zakończony

Programy pilotażowe


• 1 000 stetoskopów elektronicznych
• 3 000 świadczeniobiorców
• 10 - 50 szt. stetoskopów elektronicznych przeznaczonych na jedną placówkę
• Nabór wniosków prowadzony do wyczerpania puli zakupionych urządzeń, jednak nie później niż do dnia 25.02.2022 r.

    Ogłoszenie

Wykorzystanie spirometrów elektronicznych w podstawowej opiece zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opiece specjalistycznej    Nabór zakończony

Programy pilotażowe

Spirometry elektroniczne w POZ oraz AOS
Przedmiot wniosku: E-SPIROMETR
• 1 000 świadczeniobiorców.
• 10 - 50 szt. spirometrów elektronicznych przeznaczonych na jedną placówkę.
• Nabór wniosków prowadzony do wyczerpania puli zakupionych urządzeń, jednak nie później niż do dnia 28.02.2022 r.

    Ogłoszenie