Przyznawanie aplikacji tytułu „Aplikacja Certyfikowana MZ” oraz włączania do „Portfela Aplikacji Zdrowotnych” (PAZ) poprzez POPI

   Nabór otwarty do 31.03.2025 23:30:00

Przyznawanie aplikacji tytułu "Aplikacja Certyfikowana MZ" oraz włączania do "Portfela Aplikacji Zdrowotnych" (PAZ) poprzez POPI jest inicjatywą Ministerstwa Zdrowia mającą na celu wyróżnienie i promowanie aplikacji mobilnych związanych z dziedziną zdrowia, które spełniają określone wymagania techniczne oraz zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa i prywatności danych pacjentów.

W ramach przedsięwzięcia, autorzy aplikacji mogą składać wnioski o przyznanie tytułu "Aplikacja Certyfikowana MZ", a tym samym włączenie swoich aplikacji do "Portfela Aplikacji Zdrowotnych" (PAZ) za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych (POPI). Aplikacje, które uzyskają certyfikat MZ oraz zostaną włączone do PAZ, będą miały możliwość dotarcia do większej liczby użytkowników, w tym pacjentów i personelu medycznego.

Zostaną ocenione m.in. funkcjonalność aplikacji, jej użyteczność dla pacjentów i personelu medycznego, łatwość obsługi, poziom bezpieczeństwa i prywatności danych, a także innowacyjność i potencjał rozwoju.

Przyznanie certyfikatu MZ oraz włączenie do PAZ stanowić będzie ważne wyróżnienie dla autorów aplikacji, co może przyczynić się do zwiększenia zaufania użytkowników i rozwoju ich projektów.

- Kontakt do wsparcia merytorycznego: paz@mz.gov.pl

- Regulamin (wersja obowiązująca od 12.09.2023 r.): pobierz

- Najczęściej zadawane pytania: pobierz

- Wzór Umowy: pobierz

- Załącznik nr 5 do umowy: pobierz

- Załącznik nr 6 do umowy: pobierz

- Rozporządzenie dot. stosowania godła RP: pobierz

- Instrukcja wypełniania formularza PAZ: pobierz