Zapoznaj się z regulaminem Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych Ministerstwa Zdrowia POPI

Znajdziesz w nim zasady i warunki świadczenia usług za pośrednictwem POPILink do Regulaminu