Witaj na Platformie Obsługi

Projektów Inwestycyjnych

Ministerstwa Zdrowia POPI

to nowoczesne narzędzie stworzone w celu usprawnienia procesu składania i oceny wniosków w naborach prowadzonych przez MZ.
Dowiedz się więcej o platformie POPI