Witaj na Platformie Obsługi

Projektów Inwestycyjnych

Ministerstwa Zdrowia POPI

to nowoczesne narzędzie stworzone w celu usprawnienia procesu składania i oceny wniosków w naborach prowadzonych przez MZ.

Ważne:

W przypadku wystąpienia problemów ze złożeniem wyjaśnień w konkursie nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego  w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu  szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR)  lub pracowni diagnostycznych  współpracujących z SOR  ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego prosimy o niezwłoczne przekazywanie zgłoszeń mailowych z opisem problemu do pomocy technicznej: popi.pomoc.techniczna@cez.gov.pl

lub kontakt w godzinach 9:00 - 16:00 na dedykowanym spotkaniu Microsoft Teams Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

W celu sprawnej obsługi prosimy w treści zgłoszenia o podawanie telefonu kontaktowego.

Dowiedz się więcej o platformie POPI