Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych Ministerstwa Zdrowia POPI

Znajdziesz w nim istotne informacje na temat zasad skutecznego korzystania z POPI w tym:

  • Jak złożyć wniosek w naborze
  • Wymagania minimalne POPI
  • Informacje ogólne na temat profilu zaufanego i podpisu kwalifikowanego


Link do Podręcznika