Jak podpisywać dokumenty - film instruktażowy

Film zawiera istotne informacje dotyczące zasad skutecznego korzystania z POPI. Znajdziesz w nim m.in.:

  • proces podpisywania wniosku
  • instalacja niezbędnych komponentów
  • komunikaty o braku wymaganych komponentów
  • podpisywanie wniosku poza platformą
  • składanie dokumentów
  • wielopodpis

Link do filmu

Do złożenia dokumentów wymagany jest podpis kwalifikowany. Konieczna jest instalacja niezbędnych komponentów. Więcej informacji w podręczniku użytkownika.