Mapa Innowacji w Ochronie Zdrowia – formularz zgłoszeniowy

Aby zgłosić swoje innowacyjne rozwiązanie należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy. Po analizie w ramach Ministerstwa Zdrowia zadecydujemy o umieszczeniu danej inicjatywy na mapie innowacji. Dzięki zbieranym danym dostęp do informacji o ciekawych projektach w ochronie zdrowia będzie szybki i przedstawiony w atrakcyjnej formie, w postaci interaktywnej mapy.

Administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych w tej ankiecie jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-952), przy ul. Miodowej 15. Z administratorem można kontaktować się listownie, za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@mz.gov.pl lub za pośrednictwem platformy e-PUAP (adres skrytki): /8tk37sxx6h/SkrytkaESP. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w klauzuli informacyjnej.

Nie masz odpowiednich uprawnień.